درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 100 دفتر مرکزی: مبلمان

واژگان

میز
Tavolo
سبد کاغذ باطله
Cestino della carta
صندلی
Sedia
بلند گو
Altoparlante
پرچم
Bandiera
آیا این میز او است؟
Questa è la sua scrivania?
پیام
Messaggio
لامپ
Lampada
نور
Luce