فارسی ایتالیایی درس 98 واژگان

ایتالیایی :: درس 98. دفتر مرکزی: لوازم

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Dove sono le forbici?
قیچی ها کجا هستند؟
Temperamatita
مداد تراش
Fermaglio
گیره کاغذ
Mi serve una penna
من نیاز به یک قلم دارم
Blocco appunti
زیردستی برای نوشتن
Righello
خط کش
Busta
پاکت
Francobollo
تمبر
Colla
چسب
Gomma per cancellare
پاک کن