فارسی ایتالیایی درس 97 واژگان

ایتالیایی :: درس 97. دفتر مرکزی: تجهیزات

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Fax
دستگاه فکس
Fotocopiatrice
دستگاه فتوکپی
Telefono
تلفن
Proiettore
پروژکتور
Computer
کامپیوتر
Schermo
پرده
La stampante funziona?
آیا چاپگر کار می کند؟
Disco
دیسک
Calcolatore
ماشین حساب