درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 97 دفتر مرکزی: تجهیزات

واژگان

دستگاه فکس
Fax
دستگاه فتوکپی
Fotocopiatrice
تلفن
Telefono
پروژکتور
Proiettore
کامپیوتر
Computer
پرده
Schermo
آیا چاپگر کار می کند؟
La stampante funziona?
دیسک
Disco
ماشین حساب
Calcolatore