فارسی ایتالیایی درس 96 واژگان

ایتالیایی :: درس 96. دکتر: کمک

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Prendere due pillole al giorno
دو قرص در روز
Sei l’infermiere?
آیا شما پرستار هستید؟
È grave?
آیا جدی است؟
Non so cosa ho
من نمی دانم بیماری من چیست
Ho perso gli occhiali
من عینکم را گم کرده ام
Puoi sostituirli subito?
آیا می توانید همین الان یکی دیگر به من بدهید؟
Mi serve la ricetta?
آیا نسخه نیاز دارم؟
C’è una farmacia qui vicino?
آیا داروخانه در این نزدیکی هست؟
Mi serve qualcosa per il raffreddore
من به چیزی برای سرماخوردگی نیاز دارم
Grazie dell’aiuto
با تشکر از شما برای کمک شما
Quanto le devo?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟