درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 95 دکتر:صحبت کردن با دکتر

واژگان

آیا عصا دارید؟
Hai le stampelle?
پیچ خوردن
Distorsione
استخوان شما شکسته است
L’osso è rotto
من نیازبه مسکن دارم
Mi serve un analgesico
من فشار خون بالا ندارم
Non ho la pressione alta
من باردار هستم
Sono incinta
من کهیر زدم
Ho un eritema
محل بریدگی عفونت کرده است
La ferita è infetta
به این کبودی نگاه کنید
Guarda questo ematoma
آنفولانزا
Influenza
من سرما خورده ام
Ho il raffreddore
من لرزدارم
Ho i brividi
کجا درد می کند؟
Dove fa male?
در همه جا
Dappertutto
چه مدت است که چنین احساس دارید؟
Da quanto si sente così?
من 3 روز است که این احساس را دارم
Mi sento così da tre giorni
آیا هیچ دارویی مصرف می کنید؟
Prende qualche medicina?
بله، برای قلبم
Sì, per il cuore