درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 93 دکتر: بیمار

واژگان

من باید به دکتر مراجعه کنم
Mi serve un dottore
آیا دکتر در دفتر است؟
Il dottore è in ambulatorio?
من حالم خوب نیست
Non mi sento bene
من مریض هستم
Sono ammalato
من دل درد دارم
Mi fa male lo stomaco
من سر درد دارم
Mi fa male la testa
من باید دراز بکشم
Devo distendermi
گلویم درد می کند
Mi fa male la gola
حالت تهوع دارم
Ho la nausea
من حساسیت دارم
Ho un’allergia
من اسهال دارم
Ho la diarrea
من سرگیجه دارم
Mi gira la testa
من میگرن دارم
Ho un’emicrania