فارسی ایتالیایی درس 90 واژگان

ایتالیایی :: درس 90. تعطیلات: حیوانات وحشی

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Qui ci sono molte rane
قورباغه های بسیاری در اینجا وجود دارد
Quelle sono capre?
آیا آنها بز هستند؟
Anatra
اردک
Il pappagallo parla?
آیا طوطی می تواند صحبت کند؟
Tartaruga
لاک پشت
Scimmia
میمون
È un serpente velenoso?
آیا مار سمی است؟
Mucca
گاو
Lucertola
مارمولک
Topo
موش
Coccodrillo
تمساح