فارسی ایتالیایی درس 88 واژگان

ایتالیایی :: درس 88. تعطیلات: فعالیت های پایه

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Mi piace giocare a dama
من دوست دارم چکرز بازی کنم
Voglio giocare a carte
من می خواهم ورق بازی کنم
Non mi piace giocare a scacchi
من دوست ندارم شطرنج بازی کنم
Non devo andare al ristorante
من لازم نیست به رستوران بروم
Mi piace far volare l’aquilone
من بادبادک بازی را دوست دارم
Non mi piace l’alpinismo
من کوه نوردی را دوست ندارم
Mi piace correre in bicicletta
من دوچرخه سواری را دوست دارم
Non voglio giocare ai videogiochi
من نمی خواهم بازی های ویدئویی بازی کنم
Mi piace ballare
من رقصیدن را دوست دارم
Mi piace giocare
من بازی کردن را دوست دارم
Devo tornare a casa
من باید به خانه برگردم
Devo andare a dormire
من باید بخوابم
Mi piace scrivere poesie
من دوست دارم شعر بسُرایم