درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 88 تعطیلات: فعالیت های پایه

واژگان

من دوست دارم چکرز بازی کنم
Mi piace giocare a dama
من می خواهم ورق بازی کنم
Voglio giocare a carte
من دوست ندارم شطرنج بازی کنم
Non mi piace giocare a scacchi
من لازم نیست به رستوران بروم
Non devo andare al ristorante
من بادبادک بازی را دوست دارم
Mi piace far volare l’aquilone
من کوه نوردی را دوست ندارم
Non mi piace l’alpinismo
من دوچرخه سواری را دوست دارم
Mi piace correre in bicicletta
من نمی خواهم بازی های ویدئویی بازی کنم
Non voglio giocare ai videogiochi
من رقصیدن را دوست دارم
Mi piace ballare
من بازی کردن را دوست دارم
Mi piace giocare
من باید به خانه برگردم
Devo tornare a casa
من باید بخوابم
Devo andare a dormire
من دوست دارم شعر بسُرایم
Mi piace scrivere poesie