درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 87 تعطیلات: من نیاز دارم

واژگان

من می خواهم به پیاده روی بروم
Vado a fare una passeggiata
لازم نیست من تلویزیون تماشا کنم
Non mi piace guardare la televisione
لازم نیست من فیلم تماشا کنم
Non devo guardare il film
من باید از کامپیوتر استفاده کنم
Devo usare il computer
من باید از خیابان عبور کنم
Devo attraversare la strada
من باید پول صرف کنم
Devo spendere soldi
من باید این را پست کنم
Devo spedirlo per posta
من باید در صف بایستم
Devo fare la fila
من نیازی به واریز پول به بانک ندارم
Non devo fare un deposito in banca