درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 86 تعطیلات: چیزهایی که من می خواهم به انجام

واژگان

من عکس گرفتن را دوست دارم
Mi piace fare fotografie
من گیتار زدن را دوست دارم
Mi piace suonare la chitarra
من گره زدن را دوست ندارم
Non mi piace lavorare a maglia
من نقاشی را دوست ندارم
Non mi piace dipingere
من مطالعه را دوست دارم
Mi piace leggere
من ساختن هواپیمای مدل را دوست ندارم
Non mi piace costruire modelli di aerei
من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
Mi piace ascoltare la musica
من جمع آوری تمبر را دوست دارم
Mi piace fare la raccolta di francobolli
من دوست ندارم آواز بخوانم
Non mi piace cantare
من ترسیم را دوست دارم
Mi piace disegnare