فارسی ایتالیایی درس 86 واژگان

ایتالیایی :: درس 86. تعطیلات: چیزهایی که من می خواهم به انجام

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Mi piace fare fotografie
من عکس گرفتن را دوست دارم
Mi piace suonare la chitarra
من گیتار زدن را دوست دارم
Non mi piace lavorare a maglia
من گره زدن را دوست ندارم
Non mi piace dipingere
من نقاشی را دوست ندارم
Mi piace leggere
من مطالعه را دوست دارم
Non mi piace costruire modelli di aerei
من ساختن هواپیمای مدل را دوست ندارم
Mi piace ascoltare la musica
من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
Mi piace fare la raccolta di francobolli
من جمع آوری تمبر را دوست دارم
Non mi piace cantare
من دوست ندارم آواز بخوانم
Mi piace disegnare
من ترسیم را دوست دارم