درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 85 ساحل: من می خواهم حمام آفتاب بگیرم

واژگان

من می خواهم حمام افتاب بگیرم
Voglio prendere il sole
من می خواهم به اسکی روی آب بروم
Voglio fare sci d’acqua
من نمی خواهم به ماهیگیری بروم
Non voglio andare a pesca
من نمی خواهم به شنا بروم
Non voglio andare a nuotare
من می خواهم به پارک بروم
Voglio andare al parco
من می خواهم به دریاچه بروم
Voglio andare al lago
من نمی خواهم به کمپینگ بروم
Non voglio andare in campeggio
من نمی خواهم به قایقرانی بروم
Non voglio andare in barca a vela
من می خواهم به قایقرانی بروم
Voglio andare in barca
من می خواهم اسکی کنم
Voglio andare a sciare
من می خواهم به سفر بروم
Voglio viaggiare