فارسی ایتالیایی درس 84 واژگان

ایتالیایی :: درس 84. ساحل: مراقب جریانهای زیر آبی باشید

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

La spiaggia è di sabbia?
آیا ساحل شنی است؟
C’è il bagnino?
آیا نجات غریق وجود دارد؟
Qual è l’orario?
در طول چه ساعاتی ؟
Ci sono pericoli per i bambini?
آیا آن را برای کودکان ایمن است؟
Si può nuotare senza pericolo qui?
آیا اینجا برای شنا کردن امن است؟
Possiamo nuotare qui?
می تواند ما شنا کردن در اینجا؟
L’acqua è fredda?
آیا آب سرد است؟
Possiamo tuffarci senza pericolo qui?
آیا می توانیم در اینجا بدون خطر شیرجه بزنیم؟
C’è una risacca pericolosa?
آیا جریان اب های خطرناک وجود دارد؟
A che ora arriva l’alta marea?
چه زمانی جزر و مد بالا است؟
A che ora arriva la bassa marea?
چه زمانی جزر و مد کم است؟
C’è una corrente forte?
آیا یک جریان قوی وجود دارد؟
Come arrivo all’isola?
چگونه می توانم به این جزیره بروم؟
Possiamo prendere una barca per andarci?
آیا قایقی هست که ما را به آنجا ببرد؟