درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 80 ساحل: حمام آفتاب

واژگان

در ساحل
In spiaggia
حمام آفتاب گرفتن
Prendere il sole
دریا
Mare
موج
Onda
شن
Sabbia
غروب
Tramonto
جزیره
Isola
دریاچه
Lago
اقیانوس
Oceano
بندر
Porto
خلیج
Baia
ساحل
Costa
مد
Alta marea
جزر
Bassa marea
حوله
Teli