فارسی ایتالیایی درس 77 واژگان

ایتالیایی :: درس 77. غذایی: غذاهای دریایی

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Pesce
ماهی
Crostacei
حلزون صدف دار
Branzino
بم
Salmone
ماهی آزاد
Aragosta
خرچنگ دریایی
Granchio
خرچنگ
Cozza
صدف دو کپه ای
Ostrica
صدف
Merluzzo
ماهی کاد
Vongola
گوشت صدف
Gambero
میگو
Tonno
ماهی تن
Trota
ماهی قزل آلا
Sogliola
تنها
Pescecane
کوسه ماهی