درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 77 غذایی: غذاهای دریایی

واژگان

ماهی
Pesce
حلزون صدف دار
Crostacei
بم
Branzino
ماهی آزاد
Salmone
خرچنگ دریایی
Aragosta
خرچنگ
Granchio
صدف دو کپه ای
Cozza
صدف
Ostrica
ماهی کاد
Merluzzo
گوشت صدف
Vongola
میگو
Gambero
ماهی تن
Tonno
ماهی قزل آلا
Trota
تنها
Sogliola
کوسه ماهی
Pescecane