فارسی ایتالیایی درس 74 واژگان

ایتالیایی :: درس 74. غذایی: گوشت

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Manzo
گوشت گاو
Vitello
گوشت گوساله
Prosciutto
ژامبون
Pollo
جوجه
Tacchino
بوقلمون
Anatra
اردک
Pancetta
بیکن
Hot dog
هات داگ
Hamburger
همبرگر
Bistecca
استیک
Maiale
گوشت خوک
Salsiccia
سوسیس
Braciola di agnello
بره
Braciola di maiale
گوشت خوک ریز شده