درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 74 غذایی: گوشت

واژگان

گوشت گاو
Manzo
گوشت گوساله
Vitello
ژامبون
Prosciutto
جوجه
Pollo
بوقلمون
Tacchino
اردک
Anatra
بیکن
Pancetta
هات داگ
Hot dog
همبرگر
Hamburger
استیک
Bistecca
گوشت خوک
Maiale
سوسیس
Salsiccia
بره
Braciola di agnello
گوشت خوک ریز شده
Braciola di maiale