درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 73 غذایی: فراورده های لبنی

واژگان

فراورده های لبنی
Latticini
شیر
Latte
بستنی
Gelato
کره
Burro
پنیر
Formaggio
خامه
Panna
مواد غذایی منجمد
Surgelati
ماست
Yogurt
تخم مرغ
Uova