فارسی ایتالیایی درس 68 واژگان

ایتالیایی :: درس 68. رستوران: پرداخت

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Mangiare
خوردن
Bere
نوشیدن
Puoi chiamare il direttore?
آیا من می توانم با مدیر صحبت می کنند؟
Cos’è questo?
این چیست؟
Conto
صورتحساب
Mancia
انعام
Posso pagare con la carta di credito?
آیا می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
Il conto, per favore
صورتحساب ، لطفا
Hai un’altra carta di credito?
آیا کارت اعتباری دیگری دارید؟
Mi serve lo scontrino
لطفاً رسید به من بدهید
Dov’è il bagno?
دستشویی کجاست؟
Uscita
خروج
Entrata
ورود
Grazie, il servizio è stato ottimo
با تشکر از خدمات خوب شما