درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 68 رستوران: پرداخت

واژگان

خوردن
Mangiare
نوشیدن
Bere
آیا من می توانم با مدیر صحبت می کنند؟
Puoi chiamare il direttore?
این چیست؟
Cos’è questo?
صورتحساب
Conto
انعام
Mancia
آیا می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
Posso pagare con la carta di credito?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
Quanto le devo?
صورتحساب ، لطفا
Il conto, per favore
آیا کارت اعتباری دیگری دارید؟
Hai un’altra carta di credito?
لطفاً رسید به من بدهید
Mi serve lo scontrino
دستشویی کجاست؟
Dov’è il bagno?
خروج
Uscita
ورود
Entrata
با تشکر از خدمات خوب شما
Grazie, il servizio è stato ottimo