درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 66 رستوران: آماده سازی مواد غذایی

واژگان

چگونه این آماده شده است؟
Come viene cotto?
پخته
Al forno
بریانی شده
Alla griglia
کبابی
Arrosto
سرخ کرده
Fritto
سرخ کرده
Saltato
تست
Tostato
بخار پز شده
Al vapore
قطعه قطعه شده
A pezzetti
این سوخته است
È bruciato
صبحانه
Prima colazione
ناهار
Pranzo
شام
Cena
خوراک سرپایی
Spuntino
من در یک رژیم غذایی هستم
Sono a dieta
من گیاه خوار هستم
Sono vegetariano
من گوشت نمی خورم
Non mangio carne
من به آجیل حساسیت دارم
Sono allergico alle noci