فارسی ایتالیایی درس 64 واژگان

ایتالیایی :: درس 64. رستوران: سفارش غذا

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

La carne è cruda
گوشت خام است.
Mi piace al sangue
آن را کم پخته می خواهم
Mi piace non troppo al sangue
آن را نیم پخته می خواهم
Ben cotto
خوب پخته شود
Vorrei provare un piatto regionale
من می خواهم یک غذای محلی را امتحان کنم
Sono allergico a diversi cibi
من به غذاهای مختلف آلرژی دارم
Che ingredienti contiene?
مواد تشکیل دهنده آن چیست؟
Che tipo di carne avete?
چه نوع گوشتی دارید؟