درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 64 رستوران: سفارش غذا

واژگان

گوشت خام است.
La carne è cruda
آن را کم پخته می خواهم
Mi piace al sangue
آن را نیم پخته می خواهم
Mi piace non troppo al sangue
خوب پخته شود
Ben cotto
من می خواهم یک غذای محلی را امتحان کنم
Vorrei provare un piatto regionale
من به غذاهای مختلف آلرژی دارم
Sono allergico a diversi cibi
مواد تشکیل دهنده آن چیست؟
Che ingredienti contiene?
چه نوع گوشتی دارید؟
Che tipo di carne avete?