درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 61 خرید: فروش

واژگان

من به دنبال یک گردنبند می گردم
Vorrei una collana
آیا فروش دارید؟
Ci sono saldi?
می خواهم نقداً بپردازم.
Pago in contanti
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
Puoi mettermelo da parte?
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
Prendi carte di credito?
می خواهم آنرا عوض کنم.
Vorrei cambiare questo
میتوانم آن را برگردانم؟
Posso riportarlo indietro?
باز
Aperto
بسته
Chiuso
برای ناهار تعطیل است
Chiuso per pausa pranzo
رسید
Scontrino
معیوب
Difettoso
شکسته
Rotto
خروج
Uscita
ورود
Entrata
فروشنده
Commesso
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟
A che ora chiude il negozio?