فارسی ایتالیایی درس 58 واژگان

ایتالیایی :: درس 58. خرید: پوشاک

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Porto una misura grande
من لباس اندازه بزرگ می پوشم
Media
متوسط
Piccola
کوچک
Hai una misura più grande?
آیا اندازه بزرگتر دارید؟
Hai una misura più piccola?
آیا اندازه کوچکتر دارید؟
È troppo stretto
این خیلی تنگ است
Mi sta bene
این اندازه من است
Dove sono i costumi da bagno?
از کجا می توانم یک دست حوله حمام پیدا کنم؟
Abbigliamento
لباس
Camicetta
بلوز
Vestito
پیراهن
Calzonicini corti
شورت
Lo compro
من آن را می خرم
Mi piace questa camicia
من این پیراهن را دوست دارم