درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 58 خرید: پوشاک

واژگان

من لباس اندازه بزرگ می پوشم
Porto una misura grande
متوسط
Media
کوچک
Piccola
آیا اندازه بزرگتر دارید؟
Hai una misura più grande?
آیا اندازه کوچکتر دارید؟
Hai una misura più piccola?
این خیلی تنگ است
È troppo stretto
این اندازه من است
Mi sta bene
از کجا می توانم یک دست حوله حمام پیدا کنم؟
Dove sono i costumi da bagno?
لباس
Abbigliamento
بلوز
Camicetta
پیراهن
Vestito
شورت
Calzonicini corti
من آن را می خرم
Lo compro
من این پیراهن را دوست دارم
Mi piace questa camicia