درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 56 گشت و گذار: مکانها

واژگان

آتشفشان
Vulcano
دره عمیق و باریک
Canyon
جنگل
Foresta
رشته کوه
Catena montuosa
جنگل
Giungla
رودخانه
Fiume
شبه جزیره
Penisola
ساحل
Spiaggia
مرداب
Palude
کوه
Montagna
تپه
Collina
دریاچه
Lago
بیابان
Deserto
آبشار
Cascata