درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 52 در اطراف شهر: کجا است؟

واژگان

ایستگاه اتوبوس کجاست؟
Dove’è la fermata dell’autobus?
توقف بعدی کجاست؟
Qual è la prossima fermata?
آیا این توقف من است؟
È questa la mia fermata?
ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم
Scusa, devo scendere qui
موزه کجاست؟
Dov’è il museo?
تلفن عمومی
Telefono pubblico
راهنمای تلفن وجود دارد؟
C’è l’elenco telefonico?
آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟
Vendi riviste in inglese?
چه زمانی فیلم شروع می شود؟
A che ora comincia il film?
لطفاً 4 بلیط بدهید
Vorrei quattro biglietti, per favore
آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟
Il film è in inglese?
ذرت بو داده
Popcorn
از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟
Dov’è la farmacia?
قسمت مرکزی شهر
In centro