درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 51 در اطراف شهر: اماکن

واژگان

در شهر
In città
پایتخت
Capitale
اداره پست
Ufficio postale
بازار
Mercato
نانوایی
Panificio
کتابفروشی
Libreria
داروخانه
Farmacia
پارک
Parco
رستوران
Ristorante
سینما
Cinema
بار
Bar
بانک
Banca
بیمارستان
Ospedale
کلیسا
Chiesa