فارسی ایتالیایی درس 49 واژگان

ایتالیایی :: درس 49. هتل: زمان رفتن

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Dove sono i taxi?
از کجا می توانم تاکسی پیدا کنم؟
Devo noleggiare un’auto
من باید یک ماشین کرایه کنم
Puoi chiamarmi un taxi?
آیا می توانید برای من یک تاکسی کرایه کنید؟
Mi piace la terrazza
من بالکن را دوست دارم
Mi serve il fattorino
من نیاز به یک پیشخدمت دارم
Vorrei fare il check out
من برای تخلیه اتاق حاضرم
Mi sono trovato molto bene
من از اقامتم لذت بردم
Questo è un bellissimo albergo
این هتل زیبا است
Il vostro personale è straordinario
کارکنان شما یی نظیر هستند
Vi raccomanderò
من به شما توصیه خواهم کرد
Grazie di tutto
ممنون از شما برای همه چیز