فارسی ایتالیایی درس 48 واژگان

ایتالیایی :: درس 48. هتل: رزرو اتاق در هتل

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Puoi consigliare un albergo economico?
آیا می توانید یک هتل ارزان قیمت پیشنهاد کنید؟
Quanto costa alla notte?
هزینه آن شبی چقدر است؟
Mi fermo tre settimane
من برای سه هفته اقامت می کنم
Quanto costa alla settimana?
هزینه هر هفته چقدر است؟
Ci sono camere libere?
آیا اتاق در دسترس است؟
C’è la piscina?
آیا یک استخر به شما داشته باشد؟
Dov’è la piscina?
استخر کجاست؟
Posso vedere la camera?
ممکن است اتاق را ببینم؟
C’è qualcosa di più economico?
آیا چیزی ارزان تر وجود دارد؟
C’è il ristorante?
آیا رستوران دارید؟