فارسی ایتالیایی درس 47 واژگان

ایتالیایی :: درس 47. هتل: ضرورت ها

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Dov’è l’ascensore?
آسانسور کجاست؟
Devo parlare con il direttore
من باید با مدیر صحبت کنم
La doccia non funziona
دوش کار نمی کند
In camera non ci sono coperte
این اتاق هیچ پتو ندارد
Posso avere un altro cuscino?
آیا می توانید برای من یک بالش دیگر بیاورید؟
La nostra camera non è stata pulita
اتاق ما تمیز نشده است
Ci servono asciugamani per la piscina
ما به حوله استخر نیاز داریم
Non c’è acqua calda
هیچ آب گرم وجود دارد
Questa camera non mi piace
من این اتاق را دوست ندارم
Ci serve una camera con l’aria condizionata
ما نیاز به یک اتاق مجهز به تهویه مطبوع داریم
Non ho prenotato
من رزرو ندارم