درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 45 سفر: رسیدن به مقصد شما

واژگان

خوش آمدید
Benvenuto
این گذرنامه من است
Ecco il mio passaporto
آیا چیزی برای اظهار دارید؟
Ha qualcosa da dichiarare?
بله، من چیزی برای اظهاردارم
Sì, ho qualcosa da dichiarare
نه، من چیزی برای اظهار ندارم
No, non ho niente da dichiarare
من برای کسب و کار به اینجا آمده ام
Sono qui per affari
من برای تعطیلات به اینجا آمده ام
Sono qui in vacanza
من یک هفته در اینجا خواهم بود
Mi fermo una settimana
از کجا می توانم چمدانم را بگیرم؟
Dove posso prendere il mio bagaglio?
من در هتل ماریوت اقامت می کنم
Sono all’hotel Marriott
گمرک کجاست؟
Dov’è la dogana?
آیا می توانید برای حمل چمدان ها به من کمک کنید ؟
Per favore, potrebbe aiutarmi con i bagagli?
آیا می توانم فرم شکایت چمدان گم شده شما را ببینم؟
Mi mostri lo scontrino dei bagagli