فارسی ایتالیایی درس 45 واژگان

ایتالیایی :: درس 45. سفر: رسیدن به مقصد شما

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Benvenuto
خوش آمدید
Ecco il mio passaporto
این گذرنامه من است
Ha qualcosa da dichiarare?
آیا چیزی برای اظهار دارید؟
Sì, ho qualcosa da dichiarare
بله، من چیزی برای اظهاردارم
No, non ho niente da dichiarare
نه، من چیزی برای اظهار ندارم
Sono qui per affari
من برای کسب و کار به اینجا آمده ام
Sono qui in vacanza
من برای تعطیلات به اینجا آمده ام
Mi fermo una settimana
من یک هفته در اینجا خواهم بود
Sono all’hotel Marriott
من در هتل ماریوت اقامت می کنم
Dove posso prendere il mio bagaglio?
از کجا می توانم چمدانم را بگیرم؟
Dov’è la dogana?
گمرک کجاست؟
Per favore, potrebbe aiutarmi con i bagagli?
آیا می توانید برای حمل چمدان ها به من کمک کنید ؟
Mi mostri lo scontrino dei bagagli
آیا می توانم فرم شکایت چمدان گم شده شما را ببینم؟