درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 44 سفر: به کجا می روید؟

واژگان

کجا می روید؟
Dove sei diretto?
من به تعطیلات می روم
Vado in vacanza
چند تا کیف دارید؟
Quanti bagagli hai?
من به یک سفر کاری می روم
Vado in viaggio d’affari
کدام ترمینال را می خواهید؟
A quale terminal devi andare?
من یک صندلی کنار راهرو می خواهم
Vorrei un posto lungo il corridoio
من می خواهم یک صندلی کنار پنجره می خواهم
Vorrei un posto vicino al finestrino
چرا هواپیما تأخیر کرده است؟
Perché l’aereo è in ritardo?
کمربند ایمنی خود را ببندید
Allacciare la cintura di sicurezza
ممکن است یک پتو به من بدهید؟
Posso avere una coperta?
من به دنبال ترمینال آ می گردم
Cerco il terminal A
ترمینال B برای پروازهای بین المللی است
Il terminal B è per i voli internazionali
چه زمانی فرود می آییم ؟
A che ora atterriamo?