درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 43 سفر: توشه من کجاست؟

واژگان

محل گرفتن چمدان
Area ritiro bagagli
تسمه نقاله
Carosello bagagli
چرخ حمل چمدان
Carrello
فرم شکایت چمدان گم شده
Scontrino bagagli
چمدان گم شده
Bagaglio smarrito
گم شده و پیدا شده
Oggetti smarriti
باربر
Portabagagli
آسانسور
Ascensore
راهروی متحرک
Tappeto mobile
ورود
Entrata
خروج
Uscita
تبدیل پول
Cambiovaluta
ایستگاه اتوبوس
Fermata dell’autobus
کرایه ماشین
Autonoleggio