فارسی ایتالیایی درس 43 واژگان

ایتالیایی :: درس 43. سفر: توشه من کجاست؟

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Area ritiro bagagli
محل گرفتن چمدان
Carosello bagagli
تسمه نقاله
Carrello
چرخ حمل چمدان
Scontrino bagagli
فرم شکایت چمدان گم شده
Bagaglio smarrito
چمدان گم شده
Oggetti smarriti
گم شده و پیدا شده
Portabagagli
باربر
Ascensore
آسانسور
Tappeto mobile
راهروی متحرک
Entrata
ورود
Uscita
خروج
Cambiovaluta
تبدیل پول
Fermata dell’autobus
ایستگاه اتوبوس
Autonoleggio
کرایه ماشین