درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 42 سفر: خروج و ورود

واژگان

حرکت
Partenza
برخاست
Decollo
فرود
Atterraggio
باند فرودگاه
Pista
ورود
Arrivo
ساختمان ترمینال
Terminal
بخش غیر سیگاری
Area non fumatori
دفتر گمرک
Ufficio dogana
معاف از عوارض
Duty free
نگهبان امنیتی
Addetto alla vigilanza
فلزیاب
Metal detector
دستگاه اشعه ایکس
Apparecchio a raggi X
فرم شناسایی
Documento d’identità