فارسی ایتالیایی درس 40 واژگان

ایتالیایی :: درس 40. سفر: فرودگاه

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Aeroporto
فرودگاه
Aeroplano
هواپیما
Volo
پرواز
Biglietto
بلیط
Pilota
خلبان
Assistente di volo
مهماندار پرواز
Numero del volo
شماره پرواز
Uscita d’imbarco
درب سوار شدن به هواپیما
Carta d’imbarco
کارت سوار شدن به هواپیما
Passaporto
گذرنامه
Bagaglio a mano
ساک دستی چرخ دار
Valigia
چمدان
Bagaglio
چمدان