درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 40 سفر: فرودگاه

واژگان

فرودگاه
Aeroporto
هواپیما
Aeroplano
پرواز
Volo
بلیط
Biglietto
خلبان
Pilota
مهماندار پرواز
Assistente di volo
شماره پرواز
Numero del volo
درب سوار شدن به هواپیما
Uscita d’imbarco
کارت سوار شدن به هواپیما
Carta d’imbarco
گذرنامه
Passaporto
ساک دستی چرخ دار
Bagaglio a mano
چمدان
Valigia
چمدان
Bagaglio