درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 37 بدن: چهره

واژگان

دهان
Bocca
دندانها
Denti
زبان
Lingua
لب ها
Labbra
فک
Mascella
چانه
Mento
گردن
Collo
گلو
Gola