درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 36 بدن: سر

واژگان

قسمتهای بدن
Parti del corpo
سر
Testa
مو
Capelli
چهره
Viso
پیشانی
Fronte
ابرو
Sopracciglia
مژگان
Ciglia
چشم
Occhio
بینی
Naso
گونه
Guancia
گوش
Orecchio