درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 30 متضاد: بزرگ / کوچک

واژگان

بزرگ
Grande
کوچک
Piccolo
بلند
Alto
کوتاه
Basso
جوان
Giovane
پیر
Vecchio
لاغر
Magro
چاق
Grasso
بالا
Su
پایین
Giù
سوال
Domanda
پاسخ
Risposta