درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 24 زمان: روزهای هفته

واژگان

روزهای هفته
I giorni della settimana
دوشنبه
Lunedì
سه شنبه
Martedì
چهارشنبه
Mercoledì
پنج شنبه
Giovedì
جمعه
Venerdì
شنبه
Sabato
یکشنبه
Domenica
دیروز
Ieri
امروز
Oggi
فردا
Domani