درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 22 مردم: دختران و پسران

واژگان

پسر
Bambino
دختر
Bambina
زن
Donna
مرد
Uomo
دوست پسر
Ragazzo
دوست دختر
Ragazza
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Cugina
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Cugino
عمه/خاله
Zia
دایی/عمو
Zio
زن
Moglie
شوهر
Marito