فارسی ایتالیایی درس 22 واژگان

ایتالیایی :: درس 22. مردم: دختران و پسران

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Bambino
پسر
Bambina
دختر
Donna
زن
Uomo
مرد
Ragazzo
دوست پسر
Ragazza
دوست دختر
Cugina
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Cugino
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Zia
عمه/خاله
Zio
دایی/عمو
Moglie
زن
Marito
شوهر