فارسی ایتالیایی درس 17 واژگان

ایتالیایی :: درس 17. راهنمایی: پایین سالن

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Sempre dritto
مستقیم
Dietro
پشت سر
Davanti
در مقابل
Dentro
در داخل
Fuori
خارج از
Qui
اینجا
آنجا
Vicino
نزدیک
Lontano
دور
Lungo il muro
در امتداد دیوار
Dietro l’angolo
در اطراف گوشه
Alla scrivania
بر میز
Nella linea
در خط
Al piano inferiore
طبقه پایین
Al piano superiore
طبقه بالا
In fondo al corridoio
پایین سالن