درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 17 راهنمایی: پایین سالن

واژگان

مستقیم
Sempre dritto
پشت سر
Dietro
در مقابل
Davanti
در داخل
Dentro
خارج از
Fuori
اینجا
Qui
آنجا
در امتداد دیوار
Lungo il muro
نزدیک
Vicino
در اطراف گوشه
Dietro l’angolo
دور
Lontano
بر میز
Alla scrivania
در خط
Nella linea
طبقه پایین
Al piano inferiore
طبقه بالا
Al piano superiore
پایین سالن
In fondo al corridoio