درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 5 شروع: ضمایر

واژگان

من
Io
تو
Tu
او
Lui
او
Lei
ما
Noi
شما
Voi
آنها
Loro
مال من
Mio
مال شما
Tuo
مال او
Suo
مال او
Sua
این
Questo
که
Quello
اینها
Questi
آنها
Quelli