درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 1 شروع: سلام

واژگان

سلام
Ciao
صبح به خیر
Buon giorno
عصر به خیر
Buon pomeriggio
عصر به خیر
Buona sera
شب به خیر
Buona notte
حال شما چطور است؟
Come stai?
خوب، ممنون از شما
Bene, grazie
و شما؟
E tu?
خوش آمدید
Benvenuto
روز زیبایی است
È una bella giornata
روز خوبی داشته باشید
Buona giornata
خداحافظ
Arrivederci
بعداً می بینمت
A dopo
شما را فردا می بینم
A domani
ببخشید
Scusa
میتوانم به شما کمک کنم؟
Serve aiuto?