فارسی ایتالیایی درس 1 واژگان

ایتالیایی :: درس 1. شروع: سلام

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Ciao
سلام
Buon giorno
صبح به خیر
Buon pomeriggio
عصر به خیر
Buona sera
عصر به خیر
Buona notte
شب به خیر
Come stai?
حال شما چطور است؟
Bene, grazie
خوب، ممنون از شما
E tu?
و شما؟
Benvenuto
خوش آمدید
È una bella giornata
روز زیبایی است
Buona giornata
روز خوبی داشته باشید
Arrivederci
خداحافظ
A dopo
بعداً می بینمت
A domani
شما را فردا می بینم
Scusa
ببخشید
Serve aiuto?
میتوانم به شما کمک کنم؟