درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 108 کامپیوتر: شرایط ایمیل

واژگان

بسته بندی کردن کلمه
Quebra automática de linha
فضای مجازی
Ciberespaço (o)
آدرس پست الکترونیکی
Endereço de e-mail
کتاب آدرس
Catálogo de endereços
گیرنده
Destinatário (o)
هرزنامه (اسپم)
Spam
پاسخ به همه
Responder a todos
فایل های پیوست شده
Arquivos anexos (os)
ضمیمه کردن
Anexar
سرفصل پیام
Títulos de mensagem (os)
موضوع
Assunto (o)