فارسی پرتغالی درس 107 واژگان

پرتغالی :: درس 107. کامپیوتر: قطعات

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Teclado (o)
صفحه کلید
Botão (o)
دکمه
Laptop (o)
کامپیوتر لپ تاپ
Modem (o)
مودم
Botão do mouse (o)
دکمه ماوس
Mouse pad (o)
موس پد
Mouse (o)
ماوس
Banco de dados (o)
پایگاه داده
Área de transferência (a)
تخته کوچکی که گیره هایی برای نگاه داشتن کاغذ دارد