درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 107 کامپیوتر: قطعات

واژگان

صفحه کلید
Teclado (o)
دکمه
Botão (o)
کامپیوتر لپ تاپ
Laptop (o)
مودم
Modem (o)
دکمه ماوس
Botão do mouse (o)
موس پد
Mouse pad (o)
ماوس
Mouse (o)
پایگاه داده
Banco de dados (o)
تخته کوچکی که گیره هایی برای نگاه داشتن کاغذ دارد
Área de transferência (a)