فارسی پرتغالی درس 103 واژگان

پرتغالی :: درس 103. استخدام: استفاده از اینترنت

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Internet (a)
اینترنت
Link (o)
پیوند
Hyperlink (o)
لینک
Provedor de serviços de internet (o)
ارائه دهنده خدمات اینترنت
Rede (a)
شبکه
Site (o)
وب سایت
Página da internet (a)
صفحه اینترنتی
Endereço da internet (o)
آدرس صفحه وب (URL)
Site seguro (o)
وب سایت امن
Navegador (o)
مرورگر
Mecanismo de busca (o)
موتور جستجو
Servidor seguro (o)
سرور امن