درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 103 استخدام: استفاده از اینترنت

واژگان

اینترنت
Internet (a)
پیوند
Link (o)
لینک
Hyperlink (o)
ارائه دهنده خدمات اینترنت
Provedor de serviços de internet (o)
شبکه
Rede (a)
وب سایت
Site (o)
صفحه اینترنتی
Página da internet (a)
آدرس صفحه وب (URL)
Endereço da internet (o)
وب سایت امن
Site seguro (o)
مرورگر
Navegador (o)
موتور جستجو
Mecanismo de busca (o)
سرور امن
Servidor seguro (o)