فارسی پرتغالی درس 101 واژگان

پرتغالی :: درس 101. استخدام: درخواست برای کار

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Estou procurando um emprego
من دنبار کار هستم
Eu posso ver seu currículo?
ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟
Este é o meu currículo
بفرمایید این رزومه من است
Há referências que eu posso contatar?
آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟
Esta é uma lista das minhas referências
در اینجا فهرست معرف های من است
Quanta experiência você tem?
چقدر تجربه دارید؟
Há quanto tempo você trabalha nesta área?
چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟
Três anos
3 سال
Eu tenho o segundo grau completo
من فارغ التحصیل دبیرستان هستم
Eu tenho ensino superior completo
من فارغ التحصیل کالج هستم
Estou procurando um emprego de meio período
من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم
Eu gostaria de trabalhar em tempo integral
من می خواهم تمام وقت کار کنم
Você oferece seguro saúde?
آیا بیمه درمانی را می دهید؟
Sim, após seis meses de trabalho
بله، پس از شش ماه کار در اینجا