درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 101 استخدام: درخواست برای کار

واژگان

من دنبار کار هستم
Estou procurando um emprego
ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟
Eu posso ver seu currículo?
بفرمایید این رزومه من است
Este é o meu currículo
آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟
Há referências que eu posso contatar?
در اینجا فهرست معرف های من است
Esta é uma lista das minhas referências
چقدر تجربه دارید؟
Quanta experiência você tem?
چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟
Há quanto tempo você trabalha nesta área?
3 سال
Três anos
من فارغ التحصیل دبیرستان هستم
Eu tenho o segundo grau completo
من فارغ التحصیل کالج هستم
Eu tenho ensino superior completo
من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم
Estou procurando um emprego de meio período
من می خواهم تمام وقت کار کنم
Eu gostaria de trabalhar em tempo integral
آیا بیمه درمانی را می دهید؟
Você oferece seguro saúde?
بله، پس از شش ماه کار در اینجا
Sim, após seis meses de trabalho