درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 100 دفتر مرکزی: مبلمان

واژگان

میز
Mesa (a)
سبد کاغذ باطله
Cesto de lixo (o)
صندلی
Cadeira (a)
بلند گو
Alto-falante (o)
پرچم
Bandeira (a)
آیا این میز او است؟
Esta é a mesa dele?
پیام
Mensagem (a)
لامپ
Lâmpada (a)
نور
Luz (a)