درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 96 دکتر: کمک

واژگان

دو قرص در روز
Tome dois comprimidos por dia
آیا شما پرستار هستید؟
Você é a enfermeira?
آیا جدی است؟
É sério?
من نمی دانم بیماری من چیست
Eu não sei o que eu tenho
من عینکم را گم کرده ام
Eu perdi meus óculos
آیا می توانید همین الان یکی دیگر به من بدهید؟
Você pode conseguir outros agora?
آیا نسخه نیاز دارم؟
Eu vou precisar de uma receita?
آیا داروخانه در این نزدیکی هست؟
Tem alguma farmácia por perto?
من به چیزی برای سرماخوردگی نیاز دارم
Eu preciso de alguma coisa para resfriado
با تشکر از شما برای کمک شما
Obrigado pela ajuda
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
Quanto eu devo?