فارسی پرتغالی درس 95 واژگان

پرتغالی :: درس 95. دکتر:صحبت کردن با دکتر

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Você tem muletas?
آیا عصا دارید؟
Entorse (o)
پیچ خوردن
Você quebrou um osso
استخوان شما شکسته است
Eu preciso de remédio para dor
من نیازبه مسکن دارم
Eu não tenho pressão alta
من فشار خون بالا ندارم
Eu estou grávida
من باردار هستم
Eu estou com uma erupção
من کهیر زدم
O corte está infeccionado
محل بریدگی عفونت کرده است
Olha este machucado
به این کبودی نگاه کنید
Gripe (a)
آنفولانزا
Eu estou com um resfriado
من سرما خورده ام
Eu estou com calafrios
من لرزدارم
Onde está doendo?
کجا درد می کند؟
Em todo lugar
در همه جا
Há quanto tempo você está se sentindo assim?
چه مدت است که چنین احساس دارید؟
Eu estou me sentindo assim há três dias
من 3 روز است که این احساس را دارم
Você está tomando algum remédio?
آیا هیچ دارویی مصرف می کنید؟
Sim, para o coração
بله، برای قلبم