درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 94 پزشک: مصدومیت

واژگان

آیا شما تب دارید؟
Você está com febre?
بله، من تب دارم
Sim, eu estou com febre
من از دیروز تا به حال تب دارم
Eu estou com febre desde ontem
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
Você pode chamar um médico?
چه موقع دکتر می آید؟
Quando o médico vai chegar?
پای من درد می کند
Meu pé está doendo
من افتادم
Eu caí
من تصادف کردم
Eu sofri um acidente
فکر می کنم آن را شکستم
Acho que está quebrado
استراحت در رختخواب
Repouso na cama
پد گرمایی
Almofada de aquecimento (a)
بسته یخ
Bolsa de gelo (o)
زنجیر
Tipoia (a)
شما باید گچ بگیرید
Você precisa engessar