درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 93 دکتر: بیمار

واژگان

من باید به دکتر مراجعه کنم
Eu preciso consultar um médico
آیا دکتر در دفتر است؟
O médico está na sala dele?
من حالم خوب نیست
Eu não me sinto bem
من مریض هستم
Eu estou doente
من دل درد دارم
Eu estou com dor no estômago
من سر درد دارم
Eu estou com dor de cabeça
من باید دراز بکشم
Eu preciso deitar
گلویم درد می کند
Eu estou com dor de garganta
حالت تهوع دارم
Eu estou enjoado
من حساسیت دارم
Eu estou com uma alergia
من اسهال دارم
Eu estou com diarreia
من سرگیجه دارم
Eu estou tonto
من میگرن دارم
Eu estou com febre