فارسی پرتغالی درس 93 واژگان

پرتغالی :: درس 93. دکتر: بیمار

loading

واژگان :: پرتغالی فارسی

Eu preciso consultar um médico
من باید به دکتر مراجعه کنم
O médico está na sala dele?
آیا دکتر در دفتر است؟
Eu não me sinto bem
من حالم خوب نیست
Eu estou doente
من مریض هستم
Eu estou com dor no estômago
من دل درد دارم
Eu estou com dor de cabeça
من سر درد دارم
Eu preciso deitar
من باید دراز بکشم
Eu estou com dor de garganta
گلویم درد می کند
Eu estou enjoado
حالت تهوع دارم
Eu estou com uma alergia
من حساسیت دارم
Eu estou com diarreia
من اسهال دارم
Eu estou tonto
من سرگیجه دارم
Eu estou com febre
من میگرن دارم