درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

پرتغالی :: درس 92 تعطیلات: در کشور

واژگان

در کشور
No campo
میدان
Campo (o)
طویله
Celeiro (o)
مزرعه
Fazenda (a)
کشاورز
Fazendeiro (o)
تراکتور
Trator (o)
آسمان زیبا است
O céu está lindo
ستاره های زیادی وجود دارد
Está cheio de estrelas
این یک ماه کامل است
A lua está cheia
من عاشق خورشید هستم
Eu adoro o sol